Ulvik kommunale realskule 1962-1964

Er det fleire enn eg som treng ei oppfrisking av enkelte namn?

 1. Arne Fjelde
 2. Arnfinn Årekol
 3. Sjur Sponheim
 4. Tor Bjørn Høyseter
 5. Oddmund Wallevik
 6. Bjørn Myklatun
 7. Øyvind Haga
 8. Halvor Øen (død)
 9. Gunnar Solheim (død)
 10. Sevre Magnus Børslid
 11. Sjur Vestrheim
 12. Mette Skjeldal
 13. Amund Øvrebø/Undeland
 14. Tore Inge Bratteteig
 15. Nils Seland

 

 1. Jørgen Hallanger
 2. Johan Børsheim
 3. Magnus Vestrheim
 4. Herborg Vambheim
 5. Marit Reine
 6. MANGLAR (Reidun Skeie)
 7. Borgfrid Mjåtveit (død)
 8. Brita Ingvild Vikøren (Bitten)
 9. Grethe Ersvær
 10. Gro Rødland
 11. Sigfrid Opheim (død)
 12. Hildegunn Røkenes (Gjerde)
 13. Agnes Lekve
 14. Tulla Hamre
 15. Gjertrud Vallevik

Gode skulekameratar.

Tida går, og i 2014 er det 50 år sidan me tok eksamen ved Ulvik kommunale realskule

med Gjertrud Vallevik som leiar.

Den 10. nov. 2013 kom ein gjeng av oss heim til Gro for å drøfta om me skulle gå saman om å by inn til ei markering av dette storhendet. Dei som var med, var:

Me kom fort til at det hadde vore kjekt å møtast att og inviterte til samling laurdag 30. mai.

Johan stilte generøst lokala sine på Kvemmadokkje til disposisjon for samlinga.

Har du bilete frå den tida som me kan legga ut på ei "mimreside" her, så send dei til Nils på epost .

 

 

 

Kunnskapens høgborg

17. mai 1964

Så er dagen komen, og Kvemmadokkje er den beste rammen som kan tenkjast for ei slik samling.
Gjengen har halde seg godt, og det var umåteleg kjekt å få møtast att.
   

 

Her kan de lasta ned ei "pakke" med bilete som Sjur Sponheim har teke.